Mã SP : X54594 ( Hàng order )

Giá bán : 955.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,5 cm

Cao sau : 3 cm

Chiều cao ống: 13,5 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung


Mã SP : X54591 ( Hàng order )

Giá bán : 955.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,5 cm

Cao sau : 3 cm

Chiều cao ống: 13,5 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung


Mã SP : X54026B ( Hàng order )

Giá bán : 1.095.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1 cm

Cao sau : 8,3 cm

Chiều cao ống: 16,7 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót lông len

Màu sắc : Nâu vàng ( xem hình )


Mã SP : X54026A ( Hàng order )

Giá bán : 1.095.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1 cm

Cao sau : 8,3 cm

Chiều cao ống: 16,7 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót lông len

Màu sắc : Đen ( xem hình )


Mã SP : X54011B ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1 cm

Cao sau : 8 cm

Chiều cao ống: 9 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót vải len mềm

Màu sắc : Nâu vàng ( xem hình )


Mã SP : X54011A ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1 cm

Cao sau : 8 cm

Chiều cao ống: 9 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót vải len mềm

Màu sắc : Đen ( xem hình )


Mã SP : X54001B ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,3 cm

Cao sau : 8,5 cm

Chiều cao ống: 9,5 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung mềm

Màu sắc : Kaki ( xem hình )


Mã SP : X54001A ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,3 cm

Cao sau : 8,5 cm

Chiều cao ống: 9,5 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung mềm


Mã SP : X53991B ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,2 cm

Cao sau : 8,2 cm

Chiều cao ống: 9 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung kẻ

Màu sắc : Kaki ( xem hình )


Mã SP : X53991A ( Hàng order )

Giá bán : 1.045.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1,2 cm

Cao sau : 8,2 cm

Chiều cao ống: 9 cm

Chất liệu : Da tổng hợp lót nhung kẻ

Màu sắc : Đen ( xem hình )


Mã SP : G17257 ( Hàng order )

Giá bán : 910.000 VND

Mô tả sản phẩm : Kvoll

Cao trước : 1 cm

Cao sau : 2,5 cm

Chiều cao ống: 11 cm

Chất liệu : Da bò lộn

Màu sắc : Xanh ( xem hình )