Mình có chiếc vòng bạc mua ở cửa hàng bạc Ngọc Tuấn bacngoctuan.com