mẫu đầm mới nhất mới cập nhâp,
Yahoo : shopbongbi@yahoo.com.Mong các mẹ ủng hộ

Đầm 01: Giá 245k


Đầm 02 : giá 205k

Đầm 03-giá 205k

Đầm 04 -giá 210k

Mã 05-220k

mã 06:giá 215k

Mã 07 :giá 235k

Mã 08 :giá 225

mã 09 : giá 200k

Mã 10 :giá 235k

Mã 11: giá 220k

Mã 12 :giá 225k

Mã 12 :giá 245k

Mã 14 Giá 245k

Mã 15 – giá 200k
Link tham khảo http://shopbongbi.wordpress.com