fag1308128105.jpg
t3.jpg

Cung cấp thời trang cho người lớn tuổi
Các mẹ vào dịp cuối năm nếu mua quần áo tặng cho mẹ mình mẹ chồng... qua cửa hàng chúng tôi.
Địa chỉ: Cửa hàng số 52 Ngô Thì Nhậm - Hà Nội
Số điện thoại: TRang : 0906049050; Hương:01682165225

Cửa hàng Trang Hương chuyên cung cấp thời trang cho người lớn tuổi