Mừng quá khách iu nhà mình ơi, em mất công mất sức lùng vải đẹp để lên đồ bộ toàn màu kẹo ngọt cho khách iu nhà mình.
Bộ Kenzo nỉ da cá cuối cùng cũng đã lên xong hàng đủ màu như này. Toàn màu xinh không xưởng nào có nhé.
Bộ tay 2 vạch chất nỉ da cá dày, đẹp, cam kết không sổ lông