Balo chính hãng Honda Vietnam. Kích thước lớn , để được laptop 15.6'. Chất lượng rất tốt. 1 cái duy nhất.