Mình thanh lý máy hút sữa unimom. Mới mua được 2 tháng, sử sụng rất ít. Lien hệ 0933057059.Tks