Chào các bố mẹ.

Bố mẹ nào có con học APAX nhưng đang muốn thanh lý, chuyển nhượng lại thì nhượng lại khóa học cho em nhé ạ.

Liên hệ: Em Hiền: 0988.485.071

Em cảm ơn các bố mẹ.